Lokalizacja uszkodzeń kabli niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia drogowego

Firma HV Test&Service świadczy usługi z:

  • Wykrywania trasy linii kablowych NN i SN.
  • Topograficzne lokalizowanie miejsc uszkodzenia linii kablowych NN i SN metodą indukcyjną i akustyczną.
  • Wyznaczania odległości do miejsca uszkodzenia kabli NN i SN impulsową metodą bezprzepaleniową.
  • Przepalania uszkodzonej izolacji kabli NN i SN i następnie jej dopalanie.
  • Lokalizowania miejsca uszkodzenia kabla typu «zwarcie jednofazowe».
  • Określenie lokalizacji upływu w izolacji powłoki kabla NN i SN lub gazociągu metodą potencjałową.


Prosimy o
kontakt telefoniczny 570-458-338 lub e-mail:
info@butko.eu

Lokalizacja uszkodzeń kabli niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia drogowego