Katalog

Urządzenie probiercze AV-50/70RP

Opis

 

“AV-50/70RP” jest przeznaczone do prób wysokonapięciowych izolacji kabli elektroenergetycznych oraz stałych dielektryków, napięciem wyprostowanym, jak również prób stałych dielektryków napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 50 Hz.

Urządzenie probiercze "AV-50/70RP" jest zmodernizowaną wersją AV-50/70.

Urządzenie to ma mniejsze rozmiary i wagę, zwiększone bezpieczeństwo podczas przeprowadzenia badań, zwiększoną ilość kontrolowanych parametrów wytycznych, podwyższoną precyzyjność pomiarów.

"AV-50/70RP" urządzenie probiercze składa się z dwóch oddzielnych jednostek:

 • blok sterowania;
 • blok wysokonapięciowy.

Takie oddzielenie pozwala operatorowi na użycie zestawu testowego na miejscu bez żadnych komplikacji.

Typowe obszary zastosowań:

 • testowanie kabli;
 • badania urządzeń rozdzielczych;
 • badania transformatorów prądowych;
 • testowanie systemów SN.

Wideo:

Urządzenie probiercze AV-50/70RP posiada:

 • mniejsze rozmiary i waga:
 • zwiększone bezpieczeństwa przeprowadzania testów;
 • zwiększenie liczby kontrolowanych parametrów wyjściowych;
 • zwiększona dokładność pomiaru.

Urządzenie probiercze AV-50/70RP z modułem mikroprocesorowym umożliwia zdefiniowanie wszystkich parametrów testowych:

 • wartość napięcia testowego;
 • szybkość wzrostu napięcia;
 • wartość graniczną prądu obciążenia;
 • czas badania.

Opcje:

Podczas testu operator może monitorować i rejestrować na pamięci zewnętrznejwartości pojemności lub impedancjibadanegoobiektu.

 Warunki eksploatacji:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza °С, – od minus 5 do 35;
 • względna wilgotność powietrza o temperaturze 25 °С, – do 85%;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 650-800.

Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Napięcie sieci zasilającej jednofazowego prądu zmiennego – 230 V.
Parametry próbnika przy prądzie stałym w trybie pracy długotrwałej przy znamionowej wartości napię cia w sieci:

 • maksymalne robocze napięcie – 70 kV;
 • maksymalny roboczy prąd – 30 mA.

Parametry próbnika przy prądzie zmiennym w trybie pracy długotrwałej przy znamionowej wartości napięcia w sieci:

 • maksymalne napięcie robocze (wartość skuteczna) – 50 kV;
 • maksymalny prąd roboczy (wartość skuteczna) – 30 mA.

Pobór mocy, nie więcej niż – 2 kVA.

Sprowadzony błąd pomiaru napięcia wyjściowego, nie więcej niż – 3%;
Masa, nie więcej niż:

 • blok sterowania – 12,5 kg;
 • blok wysokiego napięcia – 32 kg.

Wymiary gabarytowe

 • blok sterowania – 390x350x180 mm;
 • blok wysokiego napięcia – 320х250х600 mm.
Opcje

Komponenty AV-50/70RP

Opis

Oznaczenie

Ilość

Gabaryty, mm:

Masa, nie więcej:

1

Blok sterowania

AV-50/70RP-BS

1

395x350x180

12,5

2

Blok wysokonapięciowy

AV-50/70RP-BW

1

325x250x600

32

3

Kabel zasilania

 

1

   

4

Przewód uziemienia

 

2

   

5

Przewód wysokonapięciowy

 

1

   

6

Rezystor ograniczenia prądu

 

1

   

7

Dioda wysokonapięciowa

 

1

   

8

Miernik prądu i napięcia wysokopotencjałowy

ITV

1

   

9

Przełącznik wysokonapięciowy

HVC

1

   

10

Kondensator filtrujący

FC

1

   

11

Ładowarka

 

1

   

12

Urządzenie probiercze AV-50/70RP. Instrukcja obsługi

AV-50/70RP.00.00 IO

1

   
Formularz zapytania
Wysłać zapytanie