Katalog

Wysokonapięciowe stanowisko probiercze MSP

Opis

Wysokonapięciowe stanowisko probiercze MSP przeznaczone jest do badania: rękawic i obuwia elektroizolacyjnego; sprzętu izolacyjnego; drążkow; osłon; płacht; chodnikow elektroizolacyjnych; narzędzi izolowanych i izolacyjnych i innego sprzętu elektroizolacyjnego do klasy IV.

Wszystkie parametry są sterowane za pomocą mikroprocesorowego bloku sterowania. Z jednoczesnym wyborem napięcia probierczego, ograniczenie prądu, czasu badania.

 • Badanie środkow ochrony indywidualnej:
  • rękawic elektroizolacyjnych klasy 00, 0, 1, 2, 3 i 4,
  • obuwia elektroizolacyjnego klasy 0, 1, 2, 3 i 4.
 •  Badanie sprzętu izolacyjnego:
  • drążkow,osłon, płacht, chodnikow
  • elektroizolacyjnych klasy 0, 1, 2, 3 i 4.

 •  Narzędzi izolowanych i izolacyjnych. Do 100,000V AC
 • Wszystkie badania zgodnie norm: ASTM D120, F496 oraz IEC 60903.

Wideo:


 

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE GŁÓWNY SPRZĘT
Block sterowania został wyposażony w moduł mikroprocesorowy, który daje możliwość ustawiać wszystkie parametry testowe (prędkość podniesienia napięcia, wartość graniczną prądu obciążenia, czas badań).


Wysokonapięciowy transformator BWI-30

 • maksymalne napięcie (wartość skuteczna) - 30kV/ 50Hz;
 • maksymalny prąd (wartość skuteczna) - 100mA;

Wysokonapięciowy transformator BWI-50-1 and BWI-50-2

 • maksymalne napięcie (wartość skuteczna) - 50kV/ 50Hz;
 • maksymalny prąd (wartość skuteczna) - 50mA;

Wana

 • ilość elektrodów – 4;
 • maksymalne napięcie - 40kV;

Stanowisko do badania drążków

 • maksymalna długość drążków - 2500mm
 • maksymalne napięcie - 100,000V AC każde 300mm

Stanowisko do badania chodników

 • maks. rozmiar chodnika - 1200x1200mm
 • maksymalne napięcie - 40kV.
Cechy

KOMPLETACJI
MSP-30
Do badania narzędzi, środków ochrony indywidualnej, osłon, płacht, chodników i innego sprzętu elektroizolacyjnego do klasy 3.
Zestaw:
1. Blok sterowania.
2. Wysokonapięciowy transformator BWI-30
3. Wana.
4. Stanowisko do badania chodników (opcjonalne)
Waga 75kg


MSP-50
Do badania narzędzi, środków ochrony indywidualnej, osłon, płacht, chodników i innego sprzętu elektroizolacyjnego do klasy 4.
Zestaw:
1. Blok sterowania.
2. Wysokonapięciowy transformator BWI-30
3. Wysokonapięciowy transformator BWI-50-1
4. Wana.
5. Stanowisko do badania chodników (opcjonalne)
Waga 105kg

MSP-100
Do badania drążków, narzędzi, środków ochrony indywidualnej, osłon, płacht, chodników i innego sprzętu elektroizolacyjnego do klasy 4.
Zestaw:
1. Blok sterowania.
2. Wysokonapięciowy transformator BWI-30
3. Wysokonapięciowy transformator BWI-50-1
4. Wysokonapięciowy transformator BWI-50-2.
5. Wana.
6. Stanowisko do badania drążków.
7. Stanowisko do badania chodników (opcjonalne).
Waga 150kg
Stanowisko do badania drążków

Opcje

CONFIGURATION MSP-100

(maximum complete set)

No

Name

Pcs.

Remark

1

Control unit 

1

 

2

High-voltage test unit BWI-50-1

1

Main unit

3

High-voltage test unit BWI-50-2

1

For tests 100 kV

4

High-voltage test unit BWI-30

1

 

5

High-potential current meter ITWR-4

1

 

6

Battery charger  for ITWR-4

1

 

7

Red signal lamp

1

 

8

Lockout  switch

1

 

9

Bath VN/MSP-100 for testing of insulating gloves and boots as a set (pedestal, water tank, pump, filling gun, hoses) of the stand MSP-100

1

set

 

10

Set of wires and cables for tests

1

set

 

11

Test table (SPC/ MSP-100) with a set of electrodes for rubber mats and blankets testing

1

set

  

12

Pedestal for rod test SD/MSP-100

1

set

 

13

High-voltage stationary stand MSP-100.
 Operations manual. MSP-100/008.00.00.00M 

1

 

14

High-voltage stationary stand MSP-100.
 Certificate. MSP-100/008.00.00.00C

1

 

NOTE: The stand can be produced of various versions differ in configuration and capabilities. All versions are based on the same units and modules. It allows studying the operation of all stand versions using the same operations manual.

 

 

Formularz zapytania
Wysłać zapytanie