URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ
URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Generator dźwiękowej częstotliwości (generator akustyczny)GDCZ-2500 służy do wyznaczania trasy oraz lokalizacji miejsc uszkodzenia elektroenergetycznych linii kablowych.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Odbiornik uniwersalny "POISK-2016" oraz traser jest przeznaczony do trasowania i lokalizacji różnych typów uszkodzeń, w kablach energetycznych różnego typu o napięciu 0,4-35 kV, metodą elektroakustyczną, indukcyjną, potencjałową.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Stanowisko wysokonapięciowe do lokalizacji "SVPA" jest przeznaczone do testowania izolacji przewodów stałym napięciem do 20kV; przepalania uszkodzonej izolacji; ustalenia trasy i topograficznej lokalizacji miejsc uszkodzenia linii kablowych...

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Wysokonapięciowy reflektometr oscylograficzny "ISKRA-4", jest przeznaczony do ustalania odległości do miejsca uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i przewodów zasilających.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Najbardziej kompaktowy lokalizator uszkodzeń kabli "SST15-832" przeznaczony jest do ustalenia odległośći do miejsc uszkodzeń kabli napięciem do 15 kV lub topografyczną lokalizację miejsc uszkodzeń kabli metodą akustyczną z odbiornikom (np. Poisk-2006M)

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

EZRS15-1265 "SAIDISAVER" jest przeznaczony do ustalenia odległośći do miejsc uszkodzeń kabli napięciem do 15 kV lub topografyczną lokalizację miejsc uszkodzeń kabli metodą akustyczną z odbiornikom (np. Poisk-2006M)

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

XFTP Serie Arc Reflection System zainstalowany w pojeździe przeznaczony jest do ustalenia odległośći do miejsc uszkodzeń kabli lub topografyczną lokalizację w zakresie maksymalnego napięcia od 0 do 36 kV z bardzo wielką energią generatora udarów