URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ
URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Generatory udarowe są przeznaczone do lokalizacji uszkodzeń kabli w sieciach kablowych.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Reflektometry oscylograficzne do wstępnego wyznaczania odległości do miejsca uszkodzenia w liniach kablowych.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Geofony do dokładnej lokalizacji uszkodzeń w liniach kablowych.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Dopalarka kabli BU3500 urządzenia do kondycjonowania zwarć kablowych są używane, gdy rezystancja uszkodzeń kabli jest zbyt wysoka, aby reflektometr Time Domain Reflectometer pokazał odbicie.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

SFL16T jest przeznaczony w celu sprawdzenia uszkodzeń powłok kablowych. Dane lokalizatory uszkodzeń są używane głównie do lokalizacji otworów i innych uszkodzeń powłok kabli.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

SFL16R rejestruje prądy upływowe generowane przez SFL16T przy stałym lub pulsującym napięciu prądu stałego, które przecieka do ziemi i powoduje "pulę potencjału", wykorzystując dwie sondy.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

CI75 został zaprojektowany w celu ułatwienia pozytywnej identyfikacji jednego odłączonego kabla z wiązki.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

CI200 został zaprojektowany w celu ułatwienia pozytywnej identyfikacji jednego odłączonego kabla z wiązki.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Generator dźwiękowej częstotliwości (generator akustyczny)GDCZ-2500 służy do wyznaczania trasy oraz lokalizacji miejsc uszkodzenia elektroenergetycznych linii kablowych.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Stanowisko wysokonapięciowe do lokalizacji "SVPA" jest przeznaczone do testowania izolacji przewodów stałym napięciem do 20kV; przepalania uszkodzonej izolacji; ustalenia trasy i topograficznej lokalizacji miejsc uszkodzenia linii kablowych...

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Odbiornik uniwersalny "POISK-2016" oraz traser jest przeznaczony do trasowania i lokalizacji różnych typów uszkodzeń, w kablach energetycznych różnego typu o napięciu 0,4-35 kV, metodą elektroakustyczną, indukcyjną, potencjałową.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Wysokonapięciowy reflektometr oscylograficzny "ISKRA-4", jest przeznaczony do ustalania odległości do miejsca uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i przewodów zasilających.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

DR306, DR606 są stosowane, aby bezpiecznie rozładować obiekty testowe wysokiego napięcia, zanim zostanie dotknięta przez jakiekolwiek osoby.