URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ
URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Generator dźwiękowej częstotliwości (generator akustyczny)GDCZ-2500 służy do wyznaczania trasy oraz lokalizacji miejsc uszkodzenia elektroenergetycznych linii kablowych.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Stanowisko wysokonapięciowe do lokalizacji "SVPA" jest przeznaczone do testowania izolacji przewodów stałym napięciem do 20kV; przepalania uszkodzonej izolacji; ustalenia trasy i topograficznej lokalizacji miejsc uszkodzenia linii kablowych...

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Odbiornik uniwersalny "POISK-2016" oraz traser jest przeznaczony do trasowania i lokalizacji różnych typów uszkodzeń, w kablach energetycznych różnego typu o napięciu 0,4-35 kV, metodą elektroakustyczną, indukcyjną, potencjałową.

URZĄDZENIA LOKALIZACJI MIEJSC USZKODZEŃ

Wysokonapięciowy reflektometr oscylograficzny "ISKRA-4", jest przeznaczony do ustalania odległości do miejsca uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i przewodów zasilających.