Katalog

Generator akustyczny "GDCz-2500"

Opis

  

Generator dźwiękowej częstotliwości (generator akustyczny) GDCz-2500 służy do wyznaczania trasy oraz lokalizacji miejsc uszkodzenia elektroenergetycznych linii kablowych.

Przewagi generatora akustycznego GDCz-2500:

  • duża moc generatora z 12 poziomami dopasowania do impedancji uszkodzenia (do 2500 W);
  • możliwość pracy z stosunkowo dużą rezystancią miejsc uszkodzenia w kablach (do 150 Om);
  • odporność na zakłócenia dzięki kwarcowej częstotliwości 1024 i 2048 Hz;
  • niskoczęstotliwościowy sposób modulacji wyjściowego sygnału (1,5-3 Hz);
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Efektywnie może być wykorzystany z odbiornikiem "POISK-2016"

Warunki eksploatacji:

  • zakres temperatur otaczającego powietrza °С, – od plus 5 do plus 40;
  • względna wilgotność powietrza o temperaturze 20 °С, – do 80%;
  • ciśnienie atmosferyczne, hPa., – 870-1066. 

Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

DANE TECHNICZNE "GDCz-2500":

Zasilanie – jednofazowa sieć prądu zmiennego 230±22 V, 50±2 Hz.

Moc wyjściowa w trybie konsekwentnym, W, nie mniej, – 2500;

Maksymalne wyjściowe napięcie biegu jałowego, V, – 300;

Zakres impedancji obciążenia, Ohm, – 0.5-150;

Maksymalny prąd wyjściowy, A, – 50;

Częstotliwość generacji, Hz, – 1024/2048;

Częstotliwość modulacji, Hz, – 1,5-3;

Ilość poziomów dopasowania do impedancji uszkodzenia – 12;

Zużycie energii, W, nie więcej niż – 3000.

Opcje

Skład "GDCz-2500":

Nazwa Oznaczenie Ilość Wymiary, mm Masa, kg, nie więcej
1

Generator akustyczny  "GDCz-2500"

GDCz-2500

1 320х360х200 15
2 Przewód dla podłączenia do obiektu badanego   2    
3 Przewód uziemienia   1    
4 Generator akustyczny "GDCz-2500". Instrukcja obsługi GDCz-2500-IO 1    

Formularz zapytania
Wysłać zapytanie