URZĄDZENIA POMIAROWE
URZĄDZENIA POMIAROWE

Urządzenie do pomiaru tangensa kąta strat dielektrycznych tgδ i pojemności izolacji wysokonapięciowej C podczas obsługi technicznej, napraw, regulacji, testowania różnych energetycznych obiektów jak w miejscu ich ustawienia, tak i w warunkach laboratoriów

URZĄDZENIA POMIAROWE

Urządzenie do pomiaru tangensa kąta strat dielektrycznych tgδ i pojemności izolacji wysokonapięciowej C podczas obsługi technicznej, napraw, regulacji, testowania różnych energetycznych obiektów jak w miejscu ich ustawienia, tak i w warunkach laboratoriów

URZĄDZENIA POMIAROWE

Miernik dielektrycznych strat płynnych dielektryków "Tangens-3М-3" przeznaczony jest do pomiaru tangensa kąta strat dielektrycznych oleju transformatorowego i niektórych innych płynnych dielektryków

URZĄDZENIA POMIAROWE

Dzielnik wysokiego napięcia prądu przemiennego i stałego RD-10, przeznaczony do wykonywania pomiarów sinusoidalnego napięcia przemiennego o częstotliwości 50 Hz o wartości od 0 do 10 kV i napięcia stałego o wartości od 0 do 10 kV.

URZĄDZENIA POMIAROWE

Dzielnik wysokiego napięcia prądu przemiennego i stałego RD-140, przeznaczony do wykonywania pomiarów sinusoidalnego napięcia przemiennego o częstotliwości 50 Hz o wartości od 0 do 100 kV i napięcia stałego o wartości od 0 do 140 kV.

URZĄDZENIA POMIAROWE

Aparaty do badania oleju typu ABO przeznaczone są do badania wytrzymałości dielektrycznej cieczy izolacyjnych.

URZĄDZENIA POMIAROWE

Miernik parametrów transformatorów mocy К540-3 przeznaczony jest do przeprowadzania elektromagnetycznych testów transformatorów, wszystkich schematów i grup połączeń.

URZĄDZENIA POMIAROWE

Mikro-mili omomierz "MMO-40" jest przeznaczony do pomiaru rezystancji obwodów różnych części urządzeń elektrycznych z odłączonym napięciem w szerokim zakresie.

URZĄDZENIA POMIAROWE

Mikro-mili omomierz ММО-100 jest przeznaczony do pomiaru rezystancji obwodów różnych części urządzeń elektrycznych z odłączonym napięciem w szerokim zakresie.

URZĄDZENIA POMIAROWE

Wysokopotencjałowe mierniki prądu stałego i zmiennego serii ITV-140R (miliamperomierz) przeznaczone są do pomiaru sinusoidalnego prądu stałego i zmiennego o częstotliwości 50-60 Hz.