Katalog

Miernik parametrów izolacji "IDP-10"

Opis

 

Miernik parametrów izolacji "IDP-10" jest przeznaczony dla pomiaru tangensa kąta dielektrycznych strat tgδ i pojemności wysokonapięciowej izolacji C przy technicznej obsłudze, napraw, testowania różnych energetycznych obiektów jak w miejscu ich ustawienia, tak i w warunkach laboratoriów, a także dla wymiaru tangensa kąta dielektrycznych strat i pojemności różnych elektryczno izolacyjnych materiałów.

Przyrząd pozwala czynić pomiar z "normalnym" i "inwersyjnym" schematom pomiaru, co zabezpiecza pomiar parametrów izolacji obiektów, jak z izolowanymi, tak i z uziemionymi końcami.

Miernik parametrów izolacji "IDP-10" składa się z:

 • bloku wskaźnika;
 • bloku wysokonapięciowego;
 • bloku pomiarowego.

Miernik parametrów izolacji IDP-10 zabezpiecza wyprowadzenie wyników pomiarów na ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD bloku wyświetlacza.

Połączenie między blokiem pomiarowym i blokiem wyświetlacza spełnia się po radio kanale z zasięgiem działania nie mniej 7 m.

Warunki eksploatacji:

Normalne warunki stosowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza °С, – 20±5;
 • względna wilgotność powietrza %, – 30-50;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 630-795;
 • сzęstotliwość testowego napięcia, Hz – 50±1.

Robocze warunki stosowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza °С, – od minus 10 do plus 40;
 • względna wilgotność powietrza %, – do 90 o 30 °С;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 537-800;
 • сzęstotliwość  testowego napięcia, Hz 50±1 lub 54±0,2 Hz.

Warunki transportowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza °С, – od minus 50 do plus 50;
 • względna wilgotność powietrza %, – 95 o 30 °С;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 537-800;
 • transportowa trzaska: liczba ciosów w minutę – 80-120, maksymalne przyśpieszenie, m/s2 – 30.

Środki bezpieczeństwa:

 • Na miejscu nie powinno być opary agresywnych cieczy (kwasy i zasady).
 • Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem!

Eksploatacja urządzenia może dziać się jednym operatorem z grona elektrotechnicznego personelu, który przestudiował kierownictwo po eksploatacji, przeszedł szkolenie z praktycznej pracy z urządzeniem, i mającym grupę po technice bezpieczeństwa w instalacjach z napięciem ponad 1000 W nie mniej trzeciej grupy.


Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

DANE TECHNICZNE "IDP-10"

IDP-10 – dwupoziomowy (opcja) miernik parametrów izolacji.

Napięcie probiercze od zewnętrznego źródła przemiennego napięcia* (regulowane), kV, – 0-10;
Prąd probierczy, mA, – 100;
Częstotliwość, Hz, – 46; 50; 54;

*zewnętrzne źródło napięcia do kompletu nie wchodzi

Granica względnego błędu, co przypuszcza się, przy wymiarze RMS znaczenia napięcia – ± 3%;

Związek między pomiarowym blokiem i wskaźnikiem – radio kanał;

Schematy pomiarów – normalny i inwersyjny (dla przeprowadzenia pomiarów na obiektach z izolowaną czy uziemioną neutralu);

Trwanie pracy miernika wyznacza się energochłonnością używanych elektrochemicznych akumulatorów.

Przy pojemności baterii 1800 mA·god. trwanie pracy składa niemniej 10 god.

ZAKRESY I BŁĘDY POMIARÓW


Parametr

Wartość

Pierwszy zakres (WEJŚCIE 1)

Drugi zakres 
(WEJŚCIE 2)

1. Zakres pomiaru tangensa kąta strat dielektrycznych1)

od 5·10-4 do 0.3;

od 1·10-3 do 0.3;

2. Granica dopuszczalnego całkowitego błędu pomiarowego tangensa kąta strat dielektrycznych w całym zakresie pomiaru pojemności z częstotliwością napięcia testowego:

50 Hz

±(5·10-4 + 0.05 tgδ)

±(1·10-3 + 0,1 tgδ)

54 Hz

±(1·10-3 + 0.13 tgδ)

nie normowana

3. Zakres pomiaru pojemności z napięciem testowym:

10 kV

od 25 pF do 30.000 pF;

od 30 000 pF do 1,5·106 pF;

5 kV

od 50 pF do 60 000 pF;

od 60 000 pF do 3·106 pF;

4. Zakres granicznego podstawowego błędu pomiarowego pojemności przy częstotliwości:

50 Hz

±(0,5 pF+0,03 Cx);

±(2 pF+0,05 Cx);

54 Hz

±(0,5 pF+0,04 Cx);

nie normowana

5. Zakres roboczego napięcia

od 1 do 10 kV

od 1 do 10 kV

6. Zakres granicznego względnego błędu pomiaru wartości skutecznej napięcia przy częstotliwości:

50 Hz

±3%

±3%

54 Hz

±3%

±3%

7. Natężenie prądu przez obiekt pomiaru, A2)

od 0 do 0,150

do 5

1) – miernik przelicza tangens kąta strat dielektrycznych, mierzonego przy częstotliwości 54 Hz do częstotliwości 50 Hz;
2) – podano w celach informacyjnych.

Granica dodatkowego błędu pomiaru, co przypuszcza się, wezwanej przez przemianę temperatury otaczającego powietrza od normalnej (20±5°С) do któregokolwiek w granicach roboczego obszaru, nie przekracza połowy granicy podstawowego bezwzględnego błędu pomiaru, co przypuszcza się, na każde 10 stopni przemiany temperatury.

Opcje

Skład IDP-10:

Nazwa

Oznaczenie

Ilość

Gabaryty, mm:

Masa, kg, nie więcej:

1

Blok pomiarowy

IPI-10-BP

1

350х230х300

4,5

2

Blok wskaźnik

IPI-10-BW

1

190х90х42

0,5

3

Blok wysokonapięciowy

NOM-10

1

200x300x300

10

4

Kabel pomiarowy

KP-1

1

   

5

Kabel pomiarowy

KP-30

1

   

6

Tara transportowa

 

1

   

7

Instrukcja obsługi

 

1

   

8

Ładowarka

 

1

   
Formularz zapytania
Wysłać zapytanie