Katalog

Wysokopotencjałowe mierniki prądu AC/DC "ITV-140R"

Opis

  

Wysokopotencjałowe mierniki prądu stałego i zmiennego serii ITV-140R (miliamperomierz) przeznaczone są do pomiaru sinusoidalnego prądu stałego i zmiennego o częstotliwości 50-60 Hz i wartości do 3mA (ITV-140R-3), 9 mA (ITV-140R-9) i 30 mA (ITV-140R-30) w sieciach pod napięciem do 140 kV.

Mierniki wyróżniają się tym, że nie posiadają połączenia galwanicznego pomiędzy blokiem pomiarowym i blokiem wskaźnikiem, co zapewnia pełne bezpieczeństwo eksploatacji.

Przykład użycia miliamperomierza ITV-140R w składzie urządzenia testującego AV-50/70 pokazano na zdjęciu.

Warunki eksploatacji:

Mierniki są przeznaczone dla eksploatacji w składzie urządzeń testujących, wewnątrz pomieszczeni.

Normalne warunki stosowania:

  • diapazon temperatur otaczającego powietrza °С, – od +5°С do +40°С;
  • względna wilgotność powietrza %, – do 90;
  • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 630-800;

Warunki transportowania:

  • diapazon temperatur otaczającego powietrza °С, – od minus 50 do plus 50;
  • względna wilgotność powietrza %, – 95 o 30 °С;
  • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 537-800;
  • transportowa trzaska: liczba ciosów w minutę – 80-120, maksymalne przyśpieszenie, m/s2 – 30.

Środki bezpieczeństwa:

  • Na miejscu nie powinno być opary agresywnych cieczy (kwasy i zasady).
  • Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem!

Eksploatacja urządzenia może dziać się jednym operatorem z grona elektrotechnicznego personelu, który przestudiował kierownictwo po eksploatacji, przeszedł szkolenie z praktycznej pracy z urządzeniem, i mającym grupę po technice bezpieczeństwa w instalacjach z napięciem ponad 1000 W nie mniej trzeciej grupy.


Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta. 

Cechy

DANE TECHNICZNE "ITV-140R":

Zakres pracy mierzonych prądów podane w poniższej tabeli:

Wykonanie miernika

ITV-140R3(5)

ITV-140R9(10)

ITV-140R30

Zakres pracy mierzonych
prądów, mA

DC

0,01 - 7

0,02 - 12

0,03 - 45

AC

0,01 - 5

0,02 - 10

0,03 - 30

Adnotacja: mierniki mierzą wartość średnią (uśrednioną) napięcia prądu stałego i wartość skuteczną prądu przemiennego o częstotliwości 50-60 Hz.

Pasmo przenoszenia prądu zmiennego, Hz – 0-1000. 

Wartości rezystancji na wyjściu BP (blok pomiarowy) podane w poniższej tabeli:

Wykonanie miernika

ITV-140R5

ITV-140R10(9)

ITV-140R30

Rezystancja wejściowa, Om

110±10

65±5

36±5

Bezwzględny błąd pomiaru w zakresie pracy mierzonych prądów i temperatur określa się wg wzoru:

Δ=0,01∙x + 5 dgts,

gdzie, x – wartość mierzonego prądu, mA; dgts – błąd dyskretyzacji.

Dokładność odczytu, – 0,001 mA;

Szybkość dokonywania pomiaru – dwa pomiary na sekundę;

Zakres częstotliwości kanału radiowego – 845-945 MHz;

Liczba kanałów radiowych – 20;

Moc nadajnika – 1 mW;

Zasięg łączności radiowej (na otwartej przestrzeni) – 5-10 m;

Miernik wytrzymuje przeciążenie jednorazowym impulsem prądu trwającym nie dłużej niż 10 ms o amplitudzie nie większej niż 150 A;

Zasilanie BW i BW (blok wyświetlacza) jest realizowane poprzez wbudowane Ni-MH [niklowo-metalowo-wodorkowe] akumulatory AA o napięciu 1,2 V i pojemności 2,1 A∙h;

Napięcie zasilania – 5 V, czas pracy bez doładowywania – nie mniej niż 8 h.

Opcje

Skład "ITV-140R":

Nazwa

Oznaczenie/
adnotacja

Ilość

Gabaryty, mm:

Masa, kg, nie więcej:

1

Blok pomiarowy

ITV-140R-BP

1

średnica 170х100

1

2

Blok wskaźnik

ITV-140R-BW

1

 95х190х40  0,5

3

Ładowarka

 +12V stab., 1,0A z rozgałęźnikiem

1

 

 

4

Akumulatory Ni-MH, AA , 1,2 V, (1300-2000) mAh

Wbudowane w ITV-140R-BP i ITV-140R-BW

 8    

5

Gniazdo kablowe trójstykowe

   1    

6

Miliamperomierz "ITV-140R". Instrukcja obsługi

ITV-140R-IO

1

 

 

7

Miliamperomierz "ITV-140R". Paszport

ITV-140R-P 1    

Formularz zapytania
Wysłać zapytanie