Katalog

Miernik parametrów transformatorów mocy "К540-3"

Opis

  

Miernik parametrów transformatorów mocy "К540-3" przeznaczony jest do przeprowadzania elektromagnetycznych testów transformatorów, wszystkich schematów i grup połączeń.

Lista podstawowych funkcji w razie jedno- i trójfazowego wzbudzenia badanego transformatora:

 • pomiar prądu i strat biegu jałowego na niskim napięciem;
 • pomiar prądu i strat transformatora w stanie zwarcia;
 • pomiar przekładni transformatora;
 • określenie grupy połaczenia uzwojeń transfomatorów trójfazowych oraz biegunowości zacisków transformatorów jednofazowych;
 • pomiar rezystancji uzwojeń przy prądzie stałym.

Podczas pomiaru odbywa się kontrola asymetrii, braku sinusoidalności oraz częstotliwości napięcia wzbudzenia.

Miernik parametrów transformatorów mocy "К540-3" jest przeznaczony dla technicznej obsługi, serwisu, uruchomienia, testowania transformatorów mocy, zarówno w laboratorium oraz w warunkach polowych.

Jest możliwa praca przyrządu "К540-3" wspólnie z blokiem niskonapięciowych pomiarów "PBNI-3"(w komplet "К540-3" ten blok nie wchodzi). Przy pracy z blokiem "PBNI-3" i przyrządem "К540-3" trzeba dodatkowo kierować się eksploatacyjną dokumentacją na te urządzenia.

Warunki eksploatacji:

Normalne warunki stosowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza, °С, – 20±5;
 • względna wilgotność powietrza, %, – 30-80;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 630-795;
 • napięcie zasilającej sieci AC, V – 220±4,4;
 • сzęstotliwość zasilającej sieci, Hz, – 50,0±0,5.

Robocze warunki stosowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza, °С, – от +5 до +40;
 • względna wilgotność powietrza, %, – od 80 o 30°С;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 630-800;
 • napięcie zasilającej sieci AC, V – 220±22;
 • сzęstotliwość zasilającej sieci, Hz, – 50±1.

Środki bezpieczeństwa:

 • Na miejscu nie powinno być opary agresywnych cieczy (kwasy i zasady).
 • Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem!

Eksploatacja urządzenia może dziać się jednym operatorem z grona elektrotechnicznego personelu, który przestudiował kierownictwo po eksploatacji, przeszedł szkolenie z praktycznej pracy z urządzeniem, i mającym grupę po technice bezpieczeństwa w instalacjach z napięciem ponad 1000 W nie mniej trzeciej grupy.


Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

DANE TECHNICZNE «K540-3»:

Nazwa parametru czy charakterystyki

Oznaczenie

Zakres mierzonego prądu zmiennego (trzy kanały)1, А

od 0,01 do 1;
od 1 do 10,0

Zasięgi pomiaru prądu przemiennego, А

1;  10

Granica błędu bezwzględnego pomiaru prądu przemiennego, co przypuszcza się, A, nie więcej

 0,002∙Ix+1 j.m.k*

Zakres mierzonego przemiennego napięcia (dwa trzy kanałowe mierniki) 2:

 • fazowe przemienne napięcieV

od 1 do 100;
od 50 do 400

 • liniowe przemienne napięcieV

od 5 do 150;
od 100 do 600

Granica błędu bezwzględnego pomiaru przemiennego napięcia, V, nie więcej

 0,002∙Ux+1 j.m.k*

Zakres pomiaru mocy czynnej1,2, W

od 0,1 do 4000

Granica błędu bezwzględnego pomiaru mocy czynnej, W, nie więcej

 0,005∙Ux∙Ix+1 j.m.k*

Zakres pomiaru rezystancji prądowi stałemu, Ohm

od 0,001 do 1900

Granica błędu bezwzględnego pomiaru rezystancji prądowi stałemu, Ohm

0,005∙Rx+1 j.m.k*

Zasilanie,  od sieci prądu przemiennego

napięcie (220±22) V,
częstotliwość 50 Hz

Gabaryty, mm

400×180×320

Masa, kg, nie więcej

6

Adnotacje:
1 – bez wykorzystania zewnętrznego transformatora pomiaru prądu;
2 – bez wykorzystania zewnętrznego transformatora pomiaru napięcia;
* – jednostka młodszej kategorii.

Opcje

Skład «K540-3»:

Nazwa

Oznaczenie

Ilość

Gabaryty, mm

Masa, kg

1

Miernik parametrów transformatorów mocy "К540-3"

К540-3

1

400×180×320

6

2

Kabel zasilania

KZ

1

   

3

Kabel dla pomiaru rezystancji uzwojeń

KPR-10

2

Długość 10 m

 

4

Miernik parametrów transformatorów mocy "К540-3". Instrukcja obsługi

К5403-IO

1

 

 

5

Miernik parametrów transformatorów mocy "К540-3". Paszport

К5403-P  1    
6

Kontener transportowy

  1    

 

Formularz zapytania
Wysłać zapytanie