Katalog

Mikro-mili omomierz "MMO-40"

Opis

  

Mikro-mili omomierz "MMO-40" jest przeznaczony do pomiaru rezystancji obwodów różnych części urządzeń elektrycznych z odłączonym napięciem w szerokim zakresie.

Mikro-mili omomierz "MMO-40" zabezpiecza pomiar rezystancji obliczając jego po wartościach prądu i napięcia na obiekcie badania.

Pomiar jest dokonywany wg schematu czterożyłowego i przy zadanej wartości prądu, który podtrzymuje się stabilnym w trakcie pomiaru.

Warunki eksploatacji:

Normalne warunki stosowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza, °С, – 20±5;
 • względna wilgotność powietrza, %, – 30–50;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 630-795;

Robocze warunki stosowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza, °С, – od 10 do plus 40;
 • względna wilgotność powietrza, %, – do 80 o 25°С;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 630-800;

Warunki transportowania:

 • diapazon temperatur otaczającego powietrza, °С, – od minus  20 do plus 55;
 • względna wilgotność powietrza, %, – do 95 o 25 °С;
 • ciśnienie atmosferyczne, mmHg., – 630-800;
 • transportowa trzaska: liczba ciosów w minutę – 80-120, maksymalne przyśpieszenie, m/sek2 – 30.

Środki bezpieczeństwa:

 • Na miejscu nie powinno być opary agresywnych cieczy (kwasy i zasady).
 • Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem!

Eksploatacja urządzenia może dziać się jednym operatorem z grona elektrotechnicznego personelu, który przestudiował kierownictwo po eksploatacji, przeszedł szkolenie z praktycznej pracy z urządzeniem, i mającym grupę po technice bezpieczeństwa w instalacjach z napięciem ponad 1000 W nie mniej trzeciej grupy.


Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

DANE TECHNICZNE "MMO-40":

Tryby pracy
«MMO-40»*

Zakres pomiaru, Om

 Granice podstawowego względnego błędu, % Granice podstawowego bezwzględnego błędu, Om
Auto-zakres (0-5 А) 10×103÷5×103 2 ±(2·10-2·Rpom.)
5×10÷1×10-3 0,3 ±(3·10-3·Rpom.)
1×10-3÷0 - ±(3·10-3·Rpom.+1·10-6 )

Zakres rozszerzony

10×103÷5×103

2

±(2·10-2·Rpom.)

5×103 ÷50×10-3

0,3

±(3·10-3·Rpom.)

50×10-3÷ 0

-

±(3·10-3·Rpom.+ 2·10-4)

Zakres 5 Om;
0,5 А (omomierz)

5÷5×10-3

0,3

±(3·10-3·Rpom.)

5×10-3÷0

-

±(3·10-3·Rpom.+ 2·10-5)

Zakres 0,5 Om;
5 А (miliomomierz)

0,5÷1×10-3

0,3

±(3·10-3·Rpom.)

1×10-3÷ 0

-

±(3·10-3·Rpom.+ 1·10-6)

Zakres 50 mOm;
50 А (mikroomomierz)

50×10-3÷100×10-6

0,3

±(3·10-3·Rpom.)

100×10-6÷0

-

±(3·10-3·Rpom.+ 1·10-7)

*Opis trybów pracy:

 1. «Auto-zakres (0-5 А)»: ten tryb jest przeznaczony do dokonywania pomiarów nieznanych wcześniej wartości rezystancji lub oceny ich wartości. Urządzenie automatycznie wybiera jeden z poniższych trybów pomiarowych i dokonuje pomiar rezystancji, przy prądzie nie większym niż 5 A. W tym trybie nie ma możliwości podania na obiekt prądu o wartości wyższej niż 5 A.

 2. «Zakres rozszerzony»: ten tryb jest przeznaczony do dokonywania pomiarów przy prądach o wartości do 100mA, rezystancji od 20 kOm do kilku miliomów. W tym trybie przeprowadza się pomiar wartości rezystancji uzwojeń transformatorów, które mogą posiadać induktywność o wartości kilkudziesięciu Henry.

 3. Tryb omomierza «Zakres 5 Om; 0,5 А»: tryb zalecany do dokonywania pomiarów rezystancji o wartości od 5 Om do 5 mOm, przy prądach do 0,5 А.

 4. Tryb miliomomierza «Zakres 0,5 Om; 5 А»: tryb zalecany do dokonywania pomiarów rezystancji o wartości od 0,5 Om do 5 mOm przy prądach do 5 А.

 5. Tryb mikroomomierza «Zakres 50 mOm; 50 А»: tryb zalecany do dokonywania pomiarów rezystancji o wartości od 50 mOm do 1 μOm i prądach do 50 А. Czas pomiaru w tym trybie blisko 3 sek.

 6. «Tryb 50 А; 10 s»: tryb zalecany do dokonywania pomiarów rezystancjikontaktów w wyrobach, mających znaczną induktywność (na przykład, rezystancji kontaktów wyłączników, co zawierają transformatory prądu). W tym trybie pomiar rezystancji odbywa się po tymże algorytmie, co i w trybie «Tryb mikroomomierza» 50 mOm; 50 А», lecz czas pomiary powiększono do 10 sek. To zrobiono po to, żeby prąd w obiekcie zdążył dorośnij do maksymalnej wartości.

Granica dodatkowego błędu pomiaru, co przypuszcza się, wezwanej przez przemianę temperatury otaczającego powietrza od normalnej (20±5°С) do któregokolwiek w granicach roboczego obszaru, nie przekracza połowy granicy podstawowego bezwzględnego błędu pomiaru, co przypuszcza się, na każde 10 stopni przemiany temperatury.

"MMO-40" zabezpiecza wyprowadzenie wyników pomiarów na ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD).

Źródło zasilania - elektrochemiczne akumulatory typu z nominalnym napięciem 6 V pojemnością 3200 mA·god. (czy analogiczne) - po 2 szt.

Ilość pomiarów przy w naładowanych akumulatorach zależy od trybu pomiarów. Minimalna ilość pomiarów przy prądach do 50А i trwałości pomiarów po 5 sekund składa 25 pomiarów z interwałem po 20 sekund między pomiarem.

Opcje

Skład «MMO-40»:

Nazwa

Oznaczenie

Ilość

Gabaryty, mm

Masa, kg

1

Mikro-mili omomierz "ММО-40"

"ММО-40"

1

280х240х125

3

2

Pomiarowe kable

PK 

2

 

 

3

Ładowarka

 

1

   

4

Mikro-mili omomierz "ММО-40". Instrukcja obsługi

ММО-40-IO

1

 

 

5

Mikro-mili omomierz "ММО-40". Paszport

ММО-40-P 1    

6

Skrzynia transportowa dla akcesoriów

ST

1

280х240х125

 2

Formularz zapytania
Wysłać zapytanie