Katalog

Miernik dielektrycznych strat płynnych dielektryków ­"Tangens-3М-3"

Opis

  

Miernik dielektrycznych strat płynnych dielektryków ­"Tangens-3М-3" jest przeznaczony do pomiaru tangensu kąta strat dielektrycznych oleju transformatora i niektórych innych płynnych dielektryków.

Urządzenie "Tangens-3М-3" – to jest główny blok co składa się z:

 • grzejnej komory z trzema pomiarowymi komórkami;
 • pomiarowego modułu łączącego regulatorami temperatury napięcia.

Warunki eksploatacji:

Robocze warunki stosowania:

 • zakres temperatur otaczającego powietrza, °С, – od 10 do plus 35;
 • względna wilgotność powietrza o temperaturze 20 °С, – do 80%;
 • ciśnienie atmosferyczne, hPa., – 870-1066;
 • napięcie zasilającej sieci AC, V – 220±22;
 • сzęstotliwość zasilającej sieci, Hz, – 50±1.

Warunki transportowania:

 • zakres temperatur otaczającego powietrza, °С, – od minus  20 do plus 50;
 • względna wilgotność powietrza o temperaturze 30 °С, %, – do 95;
 • ciśnienie atmosferyczne, hPa., – 870-1066;
 • transportowa trzaska: liczba ciosów w minutę – 80-120, maksymalne przyśpieszenie, m/sek2 – 30.

Środki bezpieczeństwa:

 • Na miejscu nie powinno być opary agresywnych cieczy (kwasy i zasady).
 • Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem!

Eksploatacja urządzenia może dziać się jednym operatorem z grona elektrotechnicznego personelu, który przestudiował kierownictwo po eksploatacji, przeszedł szkolenie z praktycznej pracy z urządzeniem, i mającym grupę po technice bezpieczeństwa w instalacjach z napięciem ponad 1000 W nie mniej trzeciej grupy.


Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

Urządzenie «TANGENS-3M-3» zapewnia w standardowych warunkach pomiar tangensa kąta strat dielektrycznych (tgδ) i pojemności płynnych dielektryków (Сх) w zakresie, z podstawowym błędem pomiaru podanym poniżej:

 • zakres pomiaru tangensa kąta strat dielektrycznych – od 1.10-4 do 0.3;
 • granica dopuszczalnego całkowitego błędu pomiarowego tangensa kąta strat dielektrycznych 1) – ±(2·10-4 + 0.05 tgδ)%;
 • zakres pomiaru pojemności z testowym napięciem – od 1.5 do 2 kV od 5 pF do 100 pF;
 • granica dopuszczalnego całkowitego błędu pomiarowego tangensa kąta strat dielektrycznych podczas pomiaru pojemności z częstotliwością 50 Hz – 1 pF+0.01 Сх;
 • granica dopuszczalnego całkowitego błędu pomiarowego tangensa kąta strat dielektrycznych podczas pomiaru pojemności z częstotliwością 54 Hz – 1 pF+0.03 Сх;
 • granica odchylenia temperatury badanego płynu od temperatury zadanej, °С, – ±1;
 • granica dopuszczalnego całkowitego błędu pomiarowego tangensa kąta strat dielektrycznych 2) – ±(2.5·10-4 + 0.07 tgδ);
 • zakres granicznego względnego błędu pomiaru wartości skutecznej napięcia przy częstotliwości 50 Hz w zakresie pomiaru napięcia – od 1 do 2 kV ±3%;
 • zakres granicznego względnego błędu pomiaru wartości skutecznej napięcia przy częstotliwości 54 Hz w zakresie pomiaru napięcia – od 1 do 2 kV ±3%;
 • zakres granicznego całkowitego błędu pomiaru temperatury badanego dielektryka – ±1°С;
 • czas nagrzania do 90 °C, min, – 80±20;
 • pojemność komórki, cm3, – 60±2;
 • napięcie sieciowe jednofazowego prądu zmiennego, V, – 230±22;
 • zużycie energii, kVA, nie więcej niż – 0.6.

1 – w całym zakresie pomiaru pojemności z częstotliwością napięcia testowego 50 Hz;
2 – w całym zakresie pomiaru pojemności z częstotliwością napięcia testowego 54 Hz.

Zakres granicznego dodatkowego błędu pomiaru, spowodowanego zmianą temperatury otoczenia od normy (20±5 °С) w dowolnym kierunku w granicach zakresu pracy, nie więcej 10% zakresu granicznego całkowitego błędu pomiarowego na każde 10 stopniu pomiaru temperatury.

«TANGENS-3M-3» pozwala odbierać wyniki pomiarów na LCD monitorze bloku wyświetlania.

Opcje

Skład «Tangens-3M-3»:

Nazwa

Oznaczenie

Ilość

Gabaryty, mm

Masa, kg

1

Główny blok

«TAN-BO»

1

737x393x192

20,5

2

Komórka pomiarowa

 

3

Ǿ105x40

0,4

3

Urządzenie do pomiaru dielektrycznych strat płynnych dielektryków ­"Tangens-3М-3". Instrukcja obsługi

3М3-00.00.00 IO

1

 

 

4

Urządzenie do pomiaru dielektrycznych strat płynnych dielektryków ­"Tangens-3М-3". Paszport

3М3-00.00.00 P  1    

5

Komplet przewodów i kabli

KP-1*

1

Ǿ200x40

0,3

*lista kabliwchodzących w skład kompletu łącznych kabli KP-1:

 • przewód łączny wysokonapięciowy – 1 szt, długość 1,5 m;
 • przewód uziemienia – 1 szt, długość 1,8 m;
 • kabel sieciowy – 1 szt, długość 1,5 m.
Formularz zapytania
Wysłać zapytanie