Katalog

Pomiarowy wóz kablowy i transformatorowy ETL-35K

Opis

+48 570 458 338

 

Pomiarowy wóz kablowy i transformatorowy ETL-35K przeznaczony jest do:

Sieci kablowe

 • prób izolacji kabli energetycznych oraz innych urządzeń, napięciem wysokim wyprostowanym (do 60 kV) i przemiennym (do 50 kV) o częstotliwości przemysłowej;
 • prób izolacji kabli XLPE napięciem wolnozmiennym częstotliwością 0,1Hz;
 • lokalizacji miejsc uszkodzenia linii kablowych do 35 kV.

Transformatory

 • Pomiar Tangensa Delta;
 • Pomiar przekładni transformatorów jedno i trójfazowych;
 • Pomiar rezystancji uzwojeń;
 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Badania AC/DC 50(100)/60 kV.

Pomiarowy wóz kablowy i transformatorowy ETL-35K może być zmontowany na dowolny samochód z rozmiarem bagażowego oddziału niemniej: 1400x2500x1700 mm.

Zasilanie – jednofazowa sieć prądu zmiennego o częstotliwości 50±2 Hz i napięciu 230±20 V;

Zasilanie agregatem prądotwórczym – min. 5 kW.

Aby w pełni wykorzystać możliwości ETL-35K  moc agregatu prądotwórczego nie powinna być mniejsza niż 12 kW.


Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE "ETL-35K":

Zasilanie – jednofazowa sieć prądu zmiennego o częstotliwości 50±2 Hz i napięciu 230±20 V;
Pobór prądu z sieci, A, max – 63;
Maksymalna wartość błędu pomiaru wyjściowego napięcia i prądu, %, nie więcej – 3;
Długość kabla przyłączeniowego – 30 m, przekrój – 7,5 mm2;
Długość przewodu uziemienia ochronnego – 30 m, przekrój – 10 mm2;
Długość przewodu uziemienia roboczego – 30 m, przekrój – 6 mm2;

Długość kabli wysokonapięciowych koncentrycznych na 3 bębnach  – 30 m, przekrój – 3,5 mm2;
Długość kabli wysokonapięciowego do badania przemiennym napięciem – 30 m, section – 1 mm2;
Masa urządzenia, kg, nie więcej, – 1000.
Obsługa – 2 osoby (nie mniej).

TRANSFORMATOR DO PRÓB WYSOKONAPIĘCIOWYCH (AC/DC) "BVI-60/50-M5"

Napięcie maksymalne wtórne wyprostowane (tryb ciągły pracy), kV, – 60;
Prąd maksymalny wyprostowany, wartość średnia, mA, – 60;
Napięcie maksymalne wtórne przemienne, wartość skuteczna, kV, – 50;
Prąd maksymalny przemienny, wartość skuteczna, mA, – 90;
Gabarytys, mm, – 430х380х570;
Masa, kg, max., – 85.

TRANSFORMATOR DO PRÓB WYSOKONAPIĘCIOWYCH (AC) (1 z 2 opcji):

1) ''IOM-100/20'':

Napięcie maksymalne wtórne przemienne, wartość skuteczna, kV, – 100;
Prąd maksymalny przemienny, wartość skuteczna, mA, – 100;

lub

2) ''TW-3'' (transformator wspomagający):

Napięcie maksymalne wtórne przemienne (połączenie szeregowe z BVI-60/50-M5), wartość skuteczna, kV, – 100;
Prąd maksymalny przemienny (połączenie szeregowe z BVI-60/50-M5),  wartość skuteczna, mA, – 100;
Napięcie maksymalne wtórne przemienne (połączenie równoległe z BVI-60/50-M5), wartość skuteczna, kV, – 50;
Prąd maksymalny przemienny (połączenie równoległe z BVI-60/50-M5), wartość skuteczna, mA, – 130.

Wóz pomiarowy ETL-35K jest wyposażony w pomiar prądu upływu DC pod wysokim potencjałem przez miernik prądu ITV-140R z pomiarem megaomów (MOm).

 

WYSOKOPOTENCJAŁOWY MIERNIK PRĄDU "ITV-140R":

Zakres pomiaru prądu:

 • stały prąd – 10-10000 μА.

Opór wejściowy bloku wysokiego potencjału, nie więcej – 100 Om.
Podstawowy błąd pomiaru prądu w zakresie działania:

 • stały prąd, nie więcej – 0,5%;
 • przemienny prąd, nie więcej – 1%.

 

MIERNIK PARAMETRÓW IZOLACJI "IPI-10":

Napięcie probiercze, kV – 0.0 - 10;
Prąd probierczy max, mA, – 100;
Częstotliwość probiercza, Hz, – 46, 50, 54.
Zakresy pomiarów:

1) Pojemność:

 • od 25pF do 30000pF na 10kV;
 • od 50pF do 60000pF na 5kV.

2) Tangens kąta strat dielektrycznych  – od 5×10-4 do 0.3

Precyzja:

1) Pojemność:

 • ±(0.5pF+0.03 Cx) na 50Hz;
 • + (0.5pF+0.04 Сх) na 54Hz.

2) Tangens:

 • ±(5×10-4+0.05 tgδх) na 50Hz;
 • + (1×10-3 + 0.13 tgδх) na 54Hz.

Rms napięcie – +3%

Połączenie pomiędzy blokiem pomiarowym a wskaźnikiem - kanał radiowy;
Układ pomiarowy - "normalny" i "inwersyjny" (do pomiaru parametrów izolacji obiektów z izolowanymi i uziemionymi zaciskami).

 

MIERNIK PARAMETRÓW TRANSFORMATORÓW MOCY "K540-3":

Zakres pomiaru prądu AC (trzy kanały), A, – 0.01-10;
Zakres pomiaru napięcia AC (dwa trzy-kanałowe mierniki), V, – 5-400;
Zakres pomiaru aktywnej mocy (trzy kanały), W, – 1-4000;
Zakres pomiaru częstotliwości, Hz, – 45-54;
Limity pomiaru napięcia, V, – 100-400;
Limity pomiaru  prądu, A, – 0.01 - 1; 1 - 10;
Pomiar napięcia przekładni (3 fazy), V, – 400.

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów:

 • Wyjściowe nominalne prądy, mA, – do 1500;
 • Napięcie probiercze (DC), V, – do 5;
 • Limity pomiaru oporu, Om, – 0.001-1900.

Podstawowy błąd pomiaru napięcia na każdym z limitów, max., %, – 0.2;
Podstawowy błąd pomiaru poboru mocy, max., %, – 0.5;
Podstawowy błąd pomiaru prądu, max., %, – 0.5;
Bezwzględny błąd pomiaru częstotliwości, max., Hz, – 0.25;
Podstawowy błąd pomiaru rezystancji uzwojeń DC, %, – 0.5.

GENERATOR DO PRÓB WYSOKONAPIĘCIOWYCH VLF "AV-45-0.1"

Napięcie maksymalne wolnozmienne wtórne, kV, – 45;
Częstotliwość wyjściowego napięcia, Hz – 0.05-0.01;
Przebieg napięcia wyjściowego - kosinusoidalno - prostokątne;
Maksymalna pojemność obiektu badanego, µF – 3;
Minimalna pojemność obiektu badanego, µF – 0.1;

BLOK PRZEPALANIA «BPR-25/8»

Maksymalne napięcie wyjściowe w stanie jałowym, kV, – 20;
Minimalne napięcie wyjściowe w stanie jałowym, kV, – 1.2;
Ilość poziomów przepalania – 6;
Maksymalny prąd bloku przepalania w stanie zwarcia, A, – 9;
Maksymalne napięcie dopalania  w stanie jałowym, kV, – 600;
Maksymalny prąd dopalania w stanie zwarcia, A, – 19;
Zużycie energii przez blok przepalania, kVA, nie więcej niż – 12;
Moc dostarczana do obciążenia w dopasowanym trybie, kVA, – nie mniej niż – 3.5;
Tryb pracy bloku przepalania w stanie dopasowanym – długotrwały.

GENERATOR UDARÓW «GAUV-20-7» 

Pojemność, µF, – 14;
Maksymalne napięcie wyjściowe, kV, – 20;
Maksymalna energia impulsu, J, – 2800;

Tryby pracy:

 • ręczny tryb;
 • automatyczny o częstotliwości powtarzania impulsu wyładowania 0,25 Hz.

GENERATOR AKUSTYCZNY "GDCz-2500"

Zasilanie – jednofazowa sieć prądu zmiennego 230±22 V, 50±2 Hz;
Moc wyjściowa w stanie dopasowanym, W, nie mniej, – 2500;
Maksymalne napięcie wyjściowe biegu jałowego, V, – 300;
Zakres impedancji obciążenia, Ohm, – 0.5-150;
Maksymalny prąd wyjściowy, A, – 50;
Częstotliwość generacji, Hz, – 1024/2048;
Częstotliwość modulacji, Hz, – 1,5-3;
Ilość poziomów dopasowania do impedancji uszkodzenia – 12;
Zużycie energii, W, nie więcej niż – 3000.

ODBIORNIK UNIWERSALNY "POISK-2016"

Metody lokalizacji uszkodzeń:

 • elektroakustyczny;
 • indukcyjny;
 • potencjalny.

Indykacja:

 • oscylograficzna (na ekranie graficznego LCD wyświetlacza):
 • słuchowa (dźwięk w słuchawkach).

Największa głębokość zalegania kabla przy wyznaczeniu jego trasy, m, – 10;

Błąd wyznaczenia trasy kabla (przy głębokości zalegania 1 m), m, nie więcej, – ±0.05. 

Największa głębokość zalegania kabla przy lokalizowaniu uszkodzeń:

 • elektroakustyczna metoda, m, – 5; 
 • metoda indukcyjna (w trybie «pętla»), m, – 3.

Błąd  lokalizowania miejsca uszkodzenia kabla (przy głębokości zalegania 1 m), m, nie więcej:

 • elektroakustyczna metoda, m, – 0.25; 
 • metoda indukcyjna (w trybie «pętla») m, – ±1.

REFLEKTOMETR WYSOKONAPIĘCIOWY OSCYLOSKOPOWY "ISKRA-4"

Wyznaczenia odległości do miejsca uszkodzenia metodami – ARC*, TDR, ICE, Decay;
Zakres pomiarowy do uszkodzenia, km, – 3-15,3*;
Dyskretność pomiaru, m, – 0.2;

*za pragnieniem zleceniodawcy jest możliwa modyfikacja zodległością do 35 km

Parametry wysokonapięciowych sondujących impulsów przy obciążeniu 30 Ohm:

 • amplituda, kV, – od 3 do 25;
 • długość frontu, μs, nie więcej, niż, – 0.15;
 • długość impulsu, μs, nie mniej, niż, – 2;

Parametry niskonapięciowych sondujących impulsów przy obciążeniu 30 Ohm:

 • amplituda, V, nie mniej, – 5;
 • długość frontu, μs, nie więcej, niż, – 0.02;
 • długość impulsu, μs, – 0.05-10.

Maksymalne robocze napięcie czujnika impulsowego ­napięcia, kV, – 60.

Błąd pomiaru odległości do miejsca uszkodzenia przy wysokim napięciu zależy od trybu pomiaru i napięcia przebicia uszkodzonego obszaru.

*wspólnie z stabilizatorem łuku "SR-1D"

STABILIZATOR ŁUKU "SR-1D"

Stabilizatorem łuku pryznaczony do współpracy z reflektometrem "ISKRA-4" w trybie stabilizacji łuku w w miejscu uszkodzenia kabla (ARC metoda).

Opcje

Komplet wozu pomiarowego ETL-35K

Opis

Ilość

Adnotacja

1

Control rack assembly:

 • przełączniki wysokonapięciowe – 3;
 • przełącznik trybów pracy PRZEPALANIE/GENERATOR UDARÓW – 1;
 • autotransformator, 40A – 1;
 • automatyczne drążki rozładowcze – 3;
 • krańcowe wyłączniki na tylne drzwi oraz drzwi pomiędzy przedziałami– 2;
 • kinkiety - 1-2.

1

 

2

Blok sterowania BS

1

 

3

Urządzenie do pomiaru i testowania wysokonapięciowego składające się z:

 • transformator do prób wysokonapięciowych BVI-60/50-M5 – 1;
 • transformator do prób wysokonapięciowych IOM-100/20 lub TV-3 (transformator wspomagający) z systemem rozładowania KZMK-100 – 1;
 • kondensator filtrujący KF-60 – 1;
 • wysokopotencjałowy miernik prądu ITV-140R – 1.

1

 

 4

Miernik parametrów izolacji IDP-10 składające się z:

 • miernik parametrów izolacji IPI-10 – 1;
 • Inwenter VFD-E – 1;
 • transformator wysokonapięciowy NOM-10 – 1;
 • przełącznik trybów pracy – 1;
 • system rozładowania KZMK-10 – 1.

1

 

5

Blok pomiarów niskonapięciowy "BNI" z kompletem kabli

1

 

6

Miernik parametrów transformatorów mocy К540-3 z kompletem kabli

1

 

7

Geneteror akustyczny GZCh-2500

1

 

8

Odbiornik uniwersalny "POISK-2016" z kompletem czujników

1

 

9

Reflektometr wysokonapięciowy oscyloskopowy "ISKRA-4"

   
10

Blok przepalania "BPR-25/8"

1

 

11

Generator udarów "GAUV-20-14"

1

 

12

Generator VLF "AV-45-0,1"

1

 
13

Stabilizator łuku "SR-1D"  

   
14 Sygnalna syrena 1  
15  Sygnalne światło 1  

16

Blok bębnów z przewodami ochronnymi i roboczymi, kablem sieciowym, bębny z kablami do pomiaru parametrów transformatora mocy («Kabel №1» and «Kabel №2»)

1

Długość – 30 m 

17

Końcówka-wtyczka do zasilania od gniazdka

1

 

18

Końcówka-zacisk do zasilania od rozdzielnicy

1  
19

Blok bębnów z 3 kabliami wysokonapięciowymi do badań napięciem DC

1

 Długość – 30 m x 3

20

Kabel do badań wysokonapięciowych i pomiaru С; tgδ i Rizol.

1

 Długość – 30 m

21

Kabel wysokonapięciowy do badań napięciem AC

1

 Długość – 30 m

22

Przejściowy izolator

1

 

 

23

Komplet ogrodzenia:

 • stojaki izolacyjne (2 zestawy po 3 szt.) – 6 szt.;
 • linka ogrodzeniowa – 20 m;

 

1

 

24

Pomiarowy wóz kablowy ''ETL-35К". Certyfikat.

1

 

25

Pomiarowy wóz kablowy "ETL-35K". Instrukcja obsługi.

1

 
26 Odbiornik "POISK-2016". Instrukcja obsługi. 1  
27 Generator akustyczny "GDCz-2500". Instrukcja obsługi. 1  
28 Reflektometr wysokonapięciowy oscyloskopowy "ISKRA-4". Instrukcja obsługi. 1  
29 Wysokopotencjałowy miernik prądu "ITV-140R". Instrukcja obsługi. 1  
30

Miernik parametrów izolacji "IPI -10". Instrukcja obsługi.

1  
31

Generator VLF "AV-45-0,1". Instrukcja obsługi.

 
32

Miernik parametrów transformatorów mocy "К540-3". Instrukcja obsługi.

1  
Formularz zapytania
Wysłać zapytanie