Katalog

Wóz kablowy (moduł) KAEL-3

Opis

+48 570 458 338 

 

Pomiarowy moduł kablowy KAEL-3 przeznaczony jest do:

 • prób izolacji kabli energetycznych oraz innych urządzeń, napięciem wysokim wyprostowanym (do 60 kV) i przemiennym (do 50 kV) o częstotliwości przemysłowej.
 • prób izolacji kabli XLPE napięciem wolnozmiennym o częstotliwości 0,1Hz.
 • lokalizacji miejsc uszkodzenia linii kablowych do 35 kV.

Pomiarowy moduł kablowy KAEL-3 może być zamontowany na dowolny samochód z rozmiarem bagażowego oddziału nie mniej: 1400x2000x1500 mm.
Konstrukcja moduła pozwala na szybką instalację lub usunięcie z pojazdu.

POMIAROWY MODUŁ KABLOWY KAEL-3 WYKONUJE NASTĘPUJĄCE FUNKCJE:

 • Badanie kabli napięciem VLF 0,1 - 0,01 Hz;
 • Badanie kabli napięciem wyprostowanym z kontrolą prądu upływu;
 • Pomiar oporności izolacji kabli;
 • Przepalania i dopalania uszkodzonej izolacji kabli;
 • Pomiar odległości do uszkodzenia kabla, metodą TDR, ARC, Decay, ICE;
 • Lokalizacja miejsc uszkodzenia linii kablowych metodą akustyczną;
 • Lokalizacja miejsc uszkodzenia linii kablowych metodą indukcyjną;
 • Lokalizacja miejsc uszkodzenia linii kablowych metodą różnice potencjałów;
 • Lokalizowania trasy linii kablowych.

Zasilanie – jednofazowa sieć prądu zmiennego o częstotliwości 50±2 Hz i napięciu 230±20 V;

Zasilanie agregatem prądotwórczym – min. 5 kW.

Aby w pełni wykorzystać możliwości KAEL-3 moc agregatu prądotwórczego nie powinna być mniejsza niż 12 kW.


Wygląd zewnętrzny sprzętu może różnić się od wyglądu na zdjęciu bez strat charakterystyk technicznych .
Każde zamówienie realizowane jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Cechy

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE "KAEL-3"

Zasilanie – jednofazowa sieć prądu zmiennego o częstotliwości 50±2 Hz i napięciu 230±20 V;
Pobór prądu z sieci, A, max – 63;
Maksymalna wartość błędu pomiaru wyjściowego napięcia i prądu, %, nie więcej – 3;
Długość kabla przyłączeniowego – 30 m, przekrój – 7,5 mm2;
Długość przewodu uziemienia ochronnego – 30 m, przekrój – 10 mm2;
Długość kabli wysokonapięciowych koncentrycznych na 3 bębnach  – 30 m, przekrój – 3,5 mm2;
Długość kabli wysokonapięciowego do badania przemiennym napięciem – 30 m, przekrój – 1 mm2;
Masa urządzenia, kg, nie więcej, – 600;
Obsługa – 2 osoby (nie mniej).

TRANSFORMATOR DO PRÓB WYSOKONAPIĘCIOWYCH (AC/DC) "BVI-60/50-M5"

Napięcie maksymalne wtórne wyprostowane (tryb ciągły pracy), kV, – 60;
Prąd maksymalny wyprostowany, wartość średnia, mA, – 60;
Napięcie maksymalne wtórne przemienne, wartość skuteczna, kV, – 50;
Prąd maksymalny przemienny, wartość skuteczna, mA, – 90;
Gabarytys, mm, – 430х380х570;
Masa, kg, max., – 85.

GENERATOR DO PRÓB WYSOKONAPIĘCIOWYCH VLF "AV-45-0.1"

Napięcie maksymalne wolnozmienne wtórne, kV, – 45;
Częstotliwość wyjściowego napięcia, Hz – 0.05-0.01;
Przebieg napięcia wyjściowego - kosinusoidalno - prostokątne;
Maksymalna pojemność obiektu badanego, µF – 3;
Minimalna pojemność obiektu badanego, µF – 0.1;

BLOK PRZEPALANIA «BPR-25/8»

Maksymalne napięcie wyjściowe w stanie jałowym, kV, – 20;
Minimalne napięcie wyjściowe w stanie jałowym, kV, – 1.2;
Ilość poziomów przepalania – 6;
Maksymalny prąd bloku przepalania w stanie zwarcia, A, – 9;
Maksymalne napięcie dopalania  w stanie jałowym, kV, – 600;
Maksymalny prąd dopalania w stanie zwarcia, A, – 19;
Zużycie energii przez blok przepalania, kVA, nie więcej niż – 12;
Moc dostarczana do obciążenia w dopasowanym trybie, kVA, – nie mniej niż – 3.5;
Tryb pracy bloku przepalania w stanie dopasowanym – długotrwały.

GENERATOR UDARÓW «GAUV-20-7» 

Pojemność, µF, – 14;
Maksymalne napięcie wyjściowe, kV, – 20;
Maksymalna energia impulsu, J, – 2800;

Tryby pracy:

 • ręczny tryb;
 • automatyczny o częstotliwości powtarzania impulsu wyładowania 0,25 Hz.

GENERATOR AKUSTYCZNY "GDCz-2500"

Zasilanie – jednofazowa sieć prądu zmiennego 230±22 V, 50±2 Hz;
Moc wyjściowa w stanie dopasowanym, W, nie mniej, – 2500;
Maksymalne napięcie wyjściowe biegu jałowego, V, – 300;
Zakres impedancji obciążenia, Ohm, – 0.5-150;
Maksymalny prąd wyjściowy, A, – 50;
Częstotliwość generacji, Hz, – 1024/2048;
Częstotliwość modulacji, Hz, – 1,5-3;
Ilość poziomów dopasowania do impedancji uszkodzenia – 12;
Zużycie energii, W, nie więcej niż – 3000.

ODBIORNIK UNIWERSALNY "POISK-2016"

Metody lokalizacji uszkodzeń:

 • elektroakustyczny;
 • indukcyjny;
 • potencjalny.

Indykacja:

 • oscylograficzna (na ekranie graficznego LCD wyświetlacza):
 • słuchowa (dźwięk w słuchawkach).

Największa głębokość zalegania kabla przy wyznaczeniu jego trasy, m, – 10;

Błąd wyznaczenia trasy kabla (przy głębokości zalegania 1 m), m, nie więcej, – ±0.05. 

Największa głębokość zalegania kabla przy lokalizowaniu uszkodzeń:

 • elektroakustyczna metoda, m, – 5; 
 • metoda indukcyjna (w trybie «pętla»), m, – 3.

Błąd  lokalizowania miejsca uszkodzenia kabla (przy głębokości zalegania 1 m), m, nie więcej:

 • elektroakustyczna metoda, m, – 0.25; 
 • metoda indukcyjna (w trybie «pętla») m, – ±1.

REFLEKTOMETR WYSOKONAPIĘCIOWY OSCYLOSKOPOWY "ISKRA-4"

Wyznaczenia odległości do miejsca uszkodzenia metodami – ARC*, TDR, ICE, Decay;
Zakres pomiarowy do uszkodzenia, km, – 3-15,3*;
Dyskretność pomiaru, m, – 0.2;

*za pragnieniem zleceniodawcy jest możliwa modyfikacja zodległością do 35 km

Parametry wysokonapięciowych sondujących impulsów przy obciążeniu 30 Ohm:

 • amplituda, kV, – od 3 do 25;
 • długość frontu, μs, nie więcej, niż, – 0.15;
 • długość impulsu, μs, nie mniej, niż, – 2;

Parametry niskonapięciowych sondujących impulsów przy obciążeniu 30 Ohm:

 • amplituda, V, nie mniej, – 5;
 • długość frontu, μs, nie więcej, niż, – 0.02;
 • długość impulsu, μs, – 0.05-10.

Maksymalne robocze napięcie czujnika impulsowego ­napięcia, kV, – 60.

Błąd pomiaru odległości do miejsca uszkodzenia przy wysokim napięciu zależy od trybu pomiaru i napięcia przebicia uszkodzonego obszaru.

*wspólnie z stabilizatorem łuku "SR-1D"

STABILIZATOR ŁUKU "SR-1D"

Stabilizatorem łuku pryznaczony do współpracy z reflektometrem "ISKRA-4" w trybie stabilizacji łuku w w miejscu uszkodzenia kabla (ARC metoda).

Opcje

Komplet wozu pomiarowego KAEL-3 (moduł)

Opis Ilość Adnotacja
1

Głowny stojak:

 • rama metalowa – 1;
 • przełączniki wysokonapięciowe – 3;
 • przełącznik trybów pracy PRZEPALANIE/GENERATOR UDARÓW – 1;
 • autotransformator, 20A – 1;
 • automatyczne drążki rozładowcze – 3;
 • krańcowe wyłączniki na tylne drzwi – 2;
 • kinkiety - 1-2.
1  
2 Blok sterowania BS 1  
3 Reflektometr wysokonapięciowy oscyloskopowy "ISKRA-4" 1  
4 Generator akustyczny "GDCz-2500" 1  
5 Odbiornik uniwersalny "POISK-2016" z kompletem czujników 1  
6 Transformator do prób wysokonapięciowych "BVI-60/50-M5" 1  
7 Generator VLF "AV-45-0,1" 1  
8 Blok przepalania "BPR-25/8" 1  
9 Generator udarów "GAUV-20-14" 1  
10 Stabilizator łuku "SR-1D"   
11 Blok bębnów z kablem zasilania i ochronnym uziemieniem 1

Długość – 30 m x 2

12 Blok bębnów z 3 kabliami wysokonapięciowymi do badań napięciem DC  1

Długość – 30 m x 3

13 Kabel wysokonapięciowy do badań napięciem AC 1

Długość – 30 m 

14 Końcówka-wtyczka do zasilania od gniazdka 1  
15 Końcówka-zacisk do zasilania od rozdzielnicy 1  
16 Sygnalna syrena 1  
17 Sygnalne światło 1  
18

Komplet ogrodzenia:

 • stojaki izolacyjne (2 zestawy po 3 szt.) – 6 szt.;
 • linka ogrodzeniowa – 20 m;
1  
19 Pomiarowy wóz kablowy "KAEL-3". Certyfikat. 1  
20

Pomiarowy wóz kablowy "KAEL-3". Instrukcja obsługi.

1  
21 Generator VLF "AV-45-0,1". Instrukcja obsługi. 1  
22 Odbiornik "POISK-2016". Instrukcja obsługi. 1  
23 Generator akustyczny "GDCz-2500". Instrukcja obsługi. 1  
24 Reflektometr wysokonapięciowy oscyloskopowy "ISKRA-4". Instrukcja obsługi. 1  
Formularz zapytania
Wysłać zapytanie