Historia

Powstanie

Historia powstania firmy Butko bierze swój początek w latach 80-tych XX wieku. Założyło ją sześciu inżynierów NIPKI Mołnia przy Charkowskim Instytucie Politechnicznym.

W 1991 roku entuzjaści z „Mołni” założyli Butko Sp. z o.o. i rozpoczęli opracowywanie unikalnego urządzenia – reflektometru ISKRA-1, który stał się pilotażowym produktem firmy Butko. Urządzenie ISKRA-1 określało odległość do miejsca uszkodzenia przewodu bez pełnego przepalenia izolacji miejsca uszkodzenia.

Rozbudowa i osiągnięcia

Drugim unikalnym urządzeniem firmy Butko Sp. z o.o. stał się odbiornik, POISK, umożliwiający określenie miejsca uszkodzenia przewodu przy metalowym połączeniu żyły z powłoką. Został on opatentowany w Ukraińskim Biurze Patentowym.

W 1999 roku został wyprodukowany pierwszy egzemplarz prototypu uniwersalnego mobilnego laboratorium. W tym samym roku rozpoczęto produkcję przenośnych laboratoriów elektrycznych wyposażonych w zestaw urządzeń do pracy w warunkach polowych.

Urządzenie cieszyło się takim powodzeniem, że w 2005 roku firma Butko Sp. z o.o. znacznie się powiększyła, przenosząc własną produkcję do nowego zakładu o łącznej powierzchni 600 m2 i zatrudniając kolejnych 50 wysokokwalifikowanych pracowników.

Obecnie wszystkie wysiłki twórców Butko Sp. z o.o. są skierowane na opracowanie nowego urządzenia – miernika parametrów izolacji IPI-0,8. Gdy badania zakończą się sukcesem użytkownicy otrzymają tanie i proste w użytkowaniu urządzenie do monitorowania parametrów izolacji (pojemności i kąta tangensa strat dielektrycznych). Według ekspertów, wprowadzeniu na masową skalę diagnostyki opartej na IPI-0,8 pozwoli na uzyskanie znaczącego efektu ekonomicznego w wyniku wczesnego wykrywania wadliwych wyrobów.

Rozwój

Po przeprowadzeniu badań europejskiego rynku energetycznego w zakresie urządzeń kontrolnych i diagnostycznych, postanowiono rozszerzyć działania firmy. W roku 2014 powstała firma Butko Sp. z o.o. w Warszawie, proponująca klientom europejskim całą gamę produktów wraz z profesjonalną obsługą serwisową.

Historia