Próby napięciowe kabli średniego napięcia, transformatorów i inych obiektów

Firma HV Test&Service świadczy usługi:

  • Badanie kabli średniego napięcia z papierowo-olejową i plastikową izolacją na 6, 10, 15 i 20kV, stałym napięciem do 60kV, z pomiarem prądu upływu.
  • Badanie kabli średniego napięcia z izolacją z polietylenu usieciowanego na 6, 10, 15 i 20kV, napięciem wolnozmiennym (0,1Hz) do 45kV.
  • Badanie szynoprzewodów, izolatorów i innych elementów siłowych podstacji, rozdielnic na 6, 10, 15 i 20kV, przemiennym napięciem 50Hz, do 50kV.
  • Badanie izolacji transformatorów moci na 6, 10, 15 i 20kV przemiennym napięciem 50Hz, do 50kV.

Prosimy o kontakt telefoniczny 570-458-338 lub e-mail: info@butko.eu

Próby napięciowe kabli średniego napięcia, transformatorów i inych obiektów